Jeśli chcą Państwo dołączyć do grona odbiorców TVK „Górczewska”, wystarczy udać się do siedziby Spółdzielni przy ulicy Doroszewskiego 4 w celu podpisania umowy. Umowę może podpisać właściciel lokalu lub osoba przez niego upoważniona. Do podpisania umowy potrzebny jest dowód osobisty i – ewentualnie – upoważnienie.

Oferta dotyczy TV kablowej oraz odrębnie Canal+.

UMOWA.

Miesięczna opłata za TV-kablową wynosi 45 zł. Od daty podpisania umowy jest maksymalnie 14 dni na podłączenie TV. W celu dokonania podłączenia kablówki , po uiszczeniu opłaty instalacyjnej, należy umówić się telefonicznie z konserwatorem i ustalić termin wizyty.

Numer telefonu do Biura Konserwacji Sieci Kablowej, to: 608 199 964.

Wszelkie szczegółowe dane w zakresie umów można uzyskać pod numerem telefonu: 517492174 w Biurze Obsługi Abonenta, ul. Doroszewskiego 4 pokój nr 2.