Wszelkie awarie, usterki techniczne i problemy związane z odbiorem telewizji kablowej można zgłaszać telefonicznie – kontaktując się z Biurem Konserwacji Sieci Kablowej pod numerem telefonu: 608199964 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 10:00.

Usterki, które mogą nastąpić w późniejszych godzinach można zgłaszać także pod w/w numerem telefonu: 608199964.

Nasi pracownicy to doświadczeni fachowcy, którzy zawsze służą pomocą, dlatego też żaden Państwa sygnał nie pozostanie bez echa.