PONIEDZIAŁEK, 20 MARCA 2023R.

GODZ.8.15 GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - ZAJĘCIA Z PANIĄ URSZULĄ.

GODZ.10.00 PROGRAM SAMORZĄDOWY:

1.WYSTĄPIENIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRCZEWSKA Z 14 MARCA NA TEMAT BIEŻĄCYCH SPRAW.

2. RELACJA Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA NR 3 Z 8 MARCA BR.

GODZ.15.00 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ.

GODZ.18.00 PROGRAM SAMORZĄDOWY:

1.WYSTĄPIENIE ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ GÓRCZEWSKA Z 14 MARCA NA TEMAT BIEŻĄCYCH SPRAW.

2. RELACJA Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z 13 MARCA BR. CZAS TRWANIA EMISJI WYNOSI: 3 GODZINY.

 

WTOREK, 21 MARCA 2023R.

GODZ.8.15 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ.

GODZ.10.00 PROGRAM SAMORZĄDOWY - ROZMOWA Z DYREKTOREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BEMOWO NA TEMAT FORM POMOCOWYCH DLA SENIORÓW NA BEMOWIE.

GODZ.15.00 GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - ZAJĘCIA Z PANIĄ URSZULĄ.

GODZ.18.00 PROGRAM  SAMORZĄDOWY  - RELACJA Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z 15 MARCA BR.(PREMIERA)

GODZ.20.00 PROGRAM EDUKACYJNY - ROZMOWA Z PSYCHOLOGIEM  Z PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY NA TEMAT PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH NAJMŁODSZYCH DZIECI I POMOCY ZE STRONY OŚRODKA. 

 

ŚRODA, 22 MARCA 2023R.

GODZ.8.15 GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - ZAJĘCIA Z PANIĄ URSZULĄ.

GODZ.10.00 PROGRAM SAMORZĄDOWY - RELACJA Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z 15 MARCA BR.

GODZ.15.00 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ.

GODZ.18.00 PROGRAM EDUKACYJNY - ROZMOWA Z PSYCHOLOGIEM  Z PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY NA TEMAT PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH NAJMŁODSZYCH DZIECI I POMOCY ZE STRONY OŚRODKA. 

GODZ.20.00 PROGRAM SAMORZĄDOWY - ROZMOWA Z DYREKTOREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BEMOWO NA TEMAT FORM POMOCOWYCH DLA SENIORÓW NA BEMOWIE.

 

CZWARTEK, 23 MARCA 2023R.

GODZ.8.15 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ.

GODZ.10.00 PROGRAM SAMORZĄDOWY - ROZMOWA Z DYREKTOREM OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ DZIELNICY BEMOWO NA TEMAT FORM POMOCOWYCH DLA SENIORÓW NA BEMOWIE.

GODZ.15.00 GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - ZAJĘCIA Z PANIĄ URSZULĄ.

GODZ.18.00 PROGRAM  SAMORZĄDOWY - RELACJA Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z 20 MARCA BR. (PREMIERA)

 

PIĄTEK, 24 MARCA 2023R.

GODZ.8.15 GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - ZAJĘCIA Z PANIĄ URSZULĄ.

GODZ.10.00 PROGRAM SAMORZĄDOWY - RELACJA Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z 20 MARCA BR.

GODZ.15.00 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ.

GODZ.18.00 PROGRAM EDUKACYJNY - ROZMOWA Z PSYCHOLOGIEM  Z PORADNI ZDROWIA PSYCHICZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY NA TEMAT PROBLEMÓW WYCHOWAWCZYCH NAJMŁODSZYCH DZIECI I POMOCY ZE STRONY OŚRODKA.