PONIEDZIAŁEK, 28 LISTOPADA 2022r.

GODZ.8.15 GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - ZAJĘCIA Z PANIĄ URSZULĄ.

GODZ.10.00 PROGRAM INFORMACYJNY I SAMORZĄDOWY - RELACJA Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z 21 LISTOPADA 2022R.

GODZ.15.00 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ.

GODZ.18.00 PROGRAM SAMORZĄDOWY - RELACJA Z POSIEDZENIA RADY OSIEDLA NR 1 SMG Z 17 LISTOPADA 2022R. 

 

WTOREK, 29 LISTOPADA 2022r.

GODZ.8.15 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ.

GODZ.10.00 PROGRAM INFORMACYJNY.

GODZ.15.00 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ.

GODZ.18.00 PROGRAM SAMORZĄDOWY - RELACJA Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z 28 LISTOPADA BR. (PREMIERA)

 

ŚRODA, 30 LISTOPADA 2022r.

GODZ.8.15 GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - ZAJĘCIA Z PANIĄ URSZULĄ.

GODZ.10.00 PROGRAM SAMORZĄDOWY - RELACJA Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z 28 LISTOPADA BR.

GODZ.15.00 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ.

GODZ.18.00 PROGRAM INFORMACYJNY.

GODZ.20.00 PROGRAM EDUKACYJNY - KONCERT Z OKAZJI ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W DOMU POWSTAŃCA. 

 

CZWARTEK, 1 GRUDNIA 2022r.

GODZ.8.15 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ.

GODZ.10.00 PROGRAM INFORMACYJNY.

GODZ.15.00 GIMASTYKA DLA SENIORÓW - ZAJĘCIA Z PANIĄ URSZULĄ.

GODZ.18.00 PROGRAM INFORMACYJNY. (PREMIERA)

GODZ.20.00 PROGRAM INFORMACYJNY.