PIĄTEK, 22 WRZEŚNIA 2023R.

      GODZ.8.15 GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - ZAJĘCIA Z PANIĄ URSZULĄ. 

      GODZ.10.00 PROGRAM INFORMACYJNY. 

      GODZ.15.00 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ.

      GODZ.18.00 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ. (PREMIERA)

      GODZ.20.00 PROGRAM INFORMACYJNY.

       

      SOBOTA, 23 WRZEŚNIA 2023R.

      GODZ.8.15 GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - ZAJĘCIA Z PANIĄ URSZULĄ. 

      GODZ.10.00 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ.

      GODZ.15.00 GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - ZAJĘCIA Z PANIĄ URSZULĄ. 

      GODZ.18.00 PROGRAM EDUKACYJNY - ROZMOWA Z KIEROWNIKIEM KLUBU SENIORA NA TEMAT HARMONOGRAMU ZAJĘĆ W KLUBIE.

      GODZ.20.00 PROGRAM INFORMACYJNY.

       

      NIEDZIELA, 24 WRZEŚNIA 2023R.

      GODZ.10.00 PROGRAM INFORMACYJNY.

      GODZ.15.00 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ. 

      GODZ.18.00 PROGRAM INFORMACYJNY. 

      GOD.20.00 PROGRAM EDUKACYJNY - ROZMOWA Z KIEROWNIKIEM KLUBU SENIORA NA TEMAT BIEŻĄCYCH PROPOZYCJI ZAJĘĆ W KLUBIE. 

       

      PONIEDZIAŁEK, 25 WRZEŚNIA 2023R.

      GODZ.8.15 GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - ZAJĘCIA Z PANIĄ URSZULĄ. 

      GODZ.10.00 PROGRAM INFORMACYJNY.

      GODZ.15.00 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ.

      GODZ.18.00 PROGRAM INFORMACYJNY.

       

      WTOREK, 26 WRZEŚNIA 2023R.

      GODZ.8.15 SPRAWNY KRĘGOSŁUP - ZAJĘCIA Z PANIĄ ANNĄ. 

      GODZ.10.00 PROGRAM EDUKACYJNY - ROZMOWA Z KIEROWNIKIEM KLUBU SENIORA NA TEMAT BIEŻĄCYCH PROPOZYCJI ZAJĘĆ W KLUBIE. 

      GODZ.15.00 GIMNASTYKA DLA SENIORÓW - ZAJĘCIA Z PANIĄ URSZULĄ. 

      GODZ.18.00 PROGRAM SAMORZĄDOWY - RELACJA Z POSIEDZENIA RADY NADZORCZEJ Z 21 WRZEŚNIA BR.  (PREMIERA)

      GODZ.20.00 PROGRAM INFORMACYJNY.