Nazwa Koncesjonariusza, operatora zarządzającego siecią:

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska”
ul. Doroszewskiego 4
01-318 Warszawa
tel. 22-664 69 72
www.smgorczewska.pl
smg@smgorczewska.pl; tv@smgorczewska.pl

Lokalizacja stacji Głównej
ul. Czumy 3
01-355 Warszawa/osiedle Górczewska

Skład Zarządu:
Andrzej Frątczak- Prezes Zarządu
Jarosław Szymański-Z-ca Prezesa d/s Ekonomicznych i Finansowych

Skład Rady Nadzorczej:
Maryl Janusz Przewodniczący RN
Bednarski Marcin Z-ca Przewodniczącego RN
Lazur Andrzej Sekretarz RN
Cichy Stefan
Dylińska Ewa
Koszałko Dariusz
Mikowska – Feret Barbara
Oniśk Mirosław
Sośnicki Jakub
Tawdul Henryk
Wolsza Kazimiera

Nazwa świadczonej usługi- Telewizja Górczewska-rodzaj: rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca – Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” podlega jurysdykcji Rzeczypospolitej Polskiej.