Nazwa Koncesjonariusza,
operatora zarządzającego siecią:

 

Spółdzielnia Mieszkaniowa
„Górczewska”
ul. Doroszewskiego 4
01-318 Warszawa
tel. 22-664 69 72
www.smgorczewska.pl
smg@smgorczewska.pl; tv@smgorczewska.pl

Lokalizacja stacji Głównej
ul. Czumy 3
01-355 Warszawa/osiedle Górczewska

 

Skład Zarządu:

Piotr Janczewski – Prezes Zarządu
Kraj obywatelstwa: POLSKA
beneficjent pośredni

Wioleta Zdanowicz-Nogaj – Z-ca Prezesa d/s Technicznych i Eksploatacji
Kraj obywatelstwa: POLSKA
beneficjent pośredni

Krzysztof Kiljański – Pełnomocnik
Kraj obywatelstwa: POLSKA


Skład Rady Nadzorczej:

Maciej Łapski – Przewodniczący RN

Krystyna Żelazowska Z-ca Przewodniczącego RN

Wojciech Miąskiewicz

Piotr Burzyński

Krystyna Dojan – Przybyłek

Michał Kurczyna

Lazur Andrzej

Edward Młynarczyk

Mirosław Osiński

Ewa Partyka

Jan Poloczek

Maciej Strzelczyk

Katarzyna Tarasiewicz

Krzysztof Warzecha

Halina Wojna

Paweł Wójcik

 

Nazwa świadczonej usługi- Telewizja Górczewska-rodzaj:
rozpowszechnianie programu telewizyjnego.

Informujemy, iż Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
jest organem właściwym w sprawach radiofonii i telewizji, zaś nadawca –
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Górczewska” podlega jurysdykcji
Rzeczypospolitej Polskiej.